KWARC

Kwarc naturalny

Kwarc naturalny to piasek koloru szarego pochodzenia aluwialnego, zaokrąglony. Stosowany jest do betonowych elementów chodnikowych samoblokujących, obiektów sportowych, pól golfowych, zapraw, podłóg przemysłowych, wyrobów z żywicy marmuropodobnej, ścierniw, materiałów ogniotrwałych, ceramiki, włókna szklanego i szkła, produkcji farb, detergentów w proszku i płynie, oczyszczania wody, piaskowania przemysłowego itp.