KWARC

Piasek naturalny

Piasek naturalny to piasek pochodzenia aluwialnego, umyty i wysuszony, pozyskiwany zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony krajobrazu.
Stosowany jest głównie do betonowych elementów chodnikowych samoblokujących, obiektów sportowych, pól golfowych, zapraw, podłóg przemysłowych, wyrobów z żywicy marmuropodobnej, ścierniw, materiałów ogniotrwałych, ceramiki, włókna szklanego i szkła, produkcji farb, detergentów w proszku i płynie, oczyszczania wody, piaskowania przemysłowego, itp